HomeTag

Lễ hội

LỄ HỘI KATE [24,25,26/10/2022]
< class="bt_bb_headline_tag">Cẩm nang du lịchLễ hội
" subheadline="<span class="btArticleDate">17 Tháng Mười, 2022</span><span class="btArticleAuthor"><a href="https://sunnytravel.net/author/adminsunny/" class="btArticleAuthorURL">by adminsunny</a></span><a href="https://sunnytravel.net/le-hoi-kate-242526-10-2022/#comments" class="btArticleComments">0</a>" font="" font_weight="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="https://sunnytravel.net/le-hoi-kate-242526-10-2022/" target="_self" html_tag="h2" size="normal" dash="" el_id="" el_class="" el_style="" supertitle_position="outside" ignore_fe_editor="true"]

      Lễ hội Katê là một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của người Chăm; phản ánh nhiều khía cạnh văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật liên quan đến sinh hoạt và đời sống kinh tế – văn hóa...